© 2017 by Ampa El Sui
Proudly created with Wix.com

POLITICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades , li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d’una base de dades que és tractada per l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ALUMNES DE L'INSTITUT EL SUI , amb domicili al Carrer Sant Ramon de Penyafort, Nº1, de Cardedeu (Barcelona) i proveïda de CIF G62331939, amb la finalitat d’informar-lo sobre els serveis i activitats que s'ofereixen i organitzen.

Se l’informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d’enviaments, lliurant un correu electrònic a l’adreça ampaelsui@gmail.com i sol.licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament.

Així mateix se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l’oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l’adreça Carrer Sant Ramon de Penyafort, Nº1, de Cardedeu (Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l’adreça ampaelsui@gmail.com.

Subscriu-te a les nostres notícies
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now